Zakładamy nową erę edukacji zdrowotnej w szkołach podstawowych od 1 września 2024 roku

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) ogłosiło w poniedziałek, 29 stycznia, że od 1 września 2024 r. wprowadzą nowy wymóg dotyczący nauczania pierwszej pomocy na godzinach wychowawczych w szkołach podstawowych. Ma to na celu zwiększenie umiejętności uczniów i przygotowanie ich do skutecznego reagowania w sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy.

MEN dodało również, że jednym z priorytetów polityki oświatowej na rok szkolny 2024/2025 będzie intensyfikacja edukacji zdrowotnej w szkolnictwie, ze szczególnym naciskiem na naukę udzielania pierwszej pomocy. Jest to postrzegane jako kluczowa umiejętność, której nabywanie przez uczniów powinno być celem każdej placówki edukacyjnej.

Według informacji opublikowanej na oficjalnej stronie resortu: „Uczeń powinien nie tylko umieć udzielić pierwszej pomocy, ale także zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką niesie za jakość jej udzielania – właściwe reagowanie na nagłe wypadki”. To stanowisko ma na celu wzmocnienie już istniejących programów szkolnych dotyczących udzielania pierwszej pomocy, a także wprowadzenie dodatkowych inicjatyw mających na celu umożliwić uczniom skuteczne rozwijanie umiejętności w tym obszarze.

Ministerstwo ogłosiło również, że minister edukacji wyśle list do kuratorów oświaty z prośbą o stworzenie pozytywnego i sprzyjającego środowiska dla działań Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) oraz programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Program „Ratujemy i Uczymy Ratować” jest realizowany przez Fundację WOŚP od 2006 roku i jest skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Szkoły mają prawo przystąpić do programu dobrowolnie. Dzięki fundacji szkoły otrzymują bezpłatnie fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i materiały dydaktyczne oraz wsparcie w przeprowadzaniu szkoleń dla nauczycieli. Jak mówią statystyki dostępne na stronie internetowej WOŚP, program objął do tej pory ponad 30,9 tys. nauczycieli z 12,6 tys. szkół podstawowych, co stanowi ok. 90 proc., a blisko 3 miliony dzieci nauczyło się podstaw pierwszej pomocy.