Zasiłek pogrzebowy w 2024 roku: planowany znaczący wzrost i wprowadzenie waloryzacji

W ramach swojego programu „100 konkretnych działań na 100 dni rządu”, premier Donald Tusk zapowiedział planowane zwiększenie kwoty zasiłku pogrzebowego. Projekt dotyczący tej zmiany już został utworzony i dodany do listy prac legislacyjnych. Ale kto jest uprawniony do ubiegania się o to świadczenie i jakie ma być jego ostateczne rozliczenie?

Obecnie, kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł i ta suma nie uległa zmianie przez wiele lat. Jednakże, ze względu na rosnące koszty organizacji pogrzebów, rząd zdecydował się na podwyższenie tej kwoty. Projekt nowelizacji ustawy dotyczącej zasiłku pogrzebowego już trafił do Centrum Legislacyjnego Rządu.

Podczas konferencji prasowej w poniedziałek, 29 stycznia 2024 roku, Sebastian Gajewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poinformował, że planowane jest nie tylko podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł, ale również wprowadzenie systemu waloryzacji tego świadczenia.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zapewniła również, że fundusze na ten cel zostały już zabezpieczone w budżecie państwa. Niestety, nie podano jeszcze dokładnej daty wejścia w życie nowych przepisów.

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem, które przysługuje m.in członkom rodziny zmarłego, pracodawcom, domom pomocy społecznej, gminom, powiatom oraz osobom prawnym kościoła lub związku wyznaniowego. Zasiłek ten dotyczy również osób nie będących krewnymi zmarłego, które pokryły koszty jego pogrzebu.

Do członków rodziny zmarłego zalicza się małżonka (nawet jeśli była orzeczona separacja), rodziców, dzieci biologiczne i adoptowane, ojczyma, macochę, osoby przysposabiające zmarłego oraz dziećmi przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Do tej grupy zalicza się również dzieci przyjęte na utrzymanie przed osiągnięciem przez nie pełnoletności oraz dziadków, wnuków i osoby pod opieką prawną zmarłego.