Fundusz 6,4 mld zł na eko-remonty i wymianę źródeł ciepła w ramach programu "Czyste Powietrze"

Potężny zastrzyk finansowy o wartości 6,4 mld zł został przeznaczony na potrzeby programu „Czyste Powietrze”. Ten rządowy plan ma na celu umożliwienie właścicielom domów wymiany ich węglowych systemów grzewczych na bardziej przyjazne dla środowiska. To nie wszystko – fundusze te będą również pokrywać koszty gruntownych prac termomodernizacyjnych. Informacje te przekazała publiczności minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska.

Według szacunków ministerstwa, kwota 6,4 mld zł powinna wystarczyć do sfinansowania około dwuletniego okresu realizacji programu, zakładając, że wpłynie około 6 tys. wniosków. Jak wyjaśniła Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej, ta suma powinna pozwolić na udzielenie wsparcia dla ok. 145,5 tys. gospodarstw domowych, biorąc pod uwagę średni poziom dofinansowania.

Od dnia 22 kwietnia wprowadzona zostanie nowa edycja programu „Czyste Powietrze”, zgodnie z informacjami przekazanymi przez minister klimatu. Będzie obowiązywać lista urządzeń posiadających certyfikaty potwierdzające, że spełniają one odgórnie ustanowione normy.

Minister Hennig-Kloska przewiduje, że przy wykorzystaniu tych funduszy możliwe będzie zastąpienie około 11,26 tys. nieekologicznych źródeł ciepła i przeprowadzenie blisko 97 tys. modernizacji budynków. Wszystko to zostanie zrealizowane dzięki podpisanej umowie między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), którego prezesem jest Dorota Zawadzka-Stępniak, a wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, które są operatorami programu „Czyste Powietrze”.