Miliony seniorów otrzyma podwójną emeryturę w grudniu – ZUS zapewnia wypłatę przed świątecznym okresem

W grudzień tego roku, ZUS planuje przekazać wszystkim emerytom i rencistom ich świadczenia jeszcze przed nadejściem świąt Bożego Narodzenia. W szczególności, grupa seniorów, które oczekują swojej wypłaty 25 dnia każdego miesiąca lub wcześniej, mogą spodziewać się podwójnej emerytury w ciągu grudnia. Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku, potwierdza te informacje.

ZUS ma za zwyczaj przypominać, że wszystkie emerytury za grudzień są wypłacane przed świętami. W tym roku nie jest inaczej – wszyscy emeryci i renciści, którzy zazwyczaj otrzymują swoje świadczenie na 25 dzień miesiąca, zobaczą je na swoim koncie bankowym najpóźniej 22 grudnia.

Chociaż termin wypłaty emerytury jest ustawiony przez ZUS dla każdego seniora indywidualnie i zależy od liczby świadczeń wypłacanych danego dnia, to jednak w specjalnych sytuacjach istnieje możliwość wnioskowania o zmianę tego terminu. W przypadku, gdy termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, ZUS dokonuje przelewu wcześniej.

Ciekawa sytuacja ma miejsce w grudniu. Na okres przedświąteczny, dodatkowe środki mogą być niezmiernie przydatne dla wielu osób, a niektórzy seniorzy mogą mieć nawet możliwość otrzymania podwójnej emerytury. Dla przykładu, senior, który zazwyczaj otrzymuje emeryturę w wysokości 3000 zł brutto, w grudniu może spodziewać się dwóch przelewów sumujących się do łącznej kwoty 5340 zł netto.

Rzecznik ZUS wyjaśnia, że gwarancja takiego terminu jest dostępna tylko dla tych seniorów, którzy otrzymują swoje świadczenia na konto bankowe. Jeśli senior wybrał tradycyjny pocztowy przekaz, doręczenie pieniędzy może trwać nieco dłużej.

Jednak, jak pokazują statystyki, już ponad 80% emerytów korzysta z kont bankowych do odbioru świadczeń. To oznacza, że znaczna część seniorów, którzy mają prawo do podwójnej emerytury w grudniu, może być pewna drugiego przelewu jeszcze przed Nowym Rokiem.

Kowalska-Matis podkreśla, że choć ZUS liczy na pocztę, to jednak najszybsze i najbardziej pewne są przelewy bankowe. Aby usprawnić proces otrzymywania emerytur, ZUS zachęca do założenia konta bankowego.