Zasady i korzyści płynące z treningu obwodowego

Podczas treningu obwodowego, ćwiczenia są wykonywane na różnych stacjach ustawionych w okręgu. Każda ze stacji jest konstruowana tak, aby była odpowiedzialna za rozwijanie innej grupy mięśniowej, co sprawia, że trening jest wszechstronny i kompleksowy. Na każdej stacji wyznaczony jest specyficzny czas dla danego ćwiczenia. Po jego wykonaniu następuje krótka przerwa przed przejściem do kolejnej stacji.

Znany również jako trening stacyjny, trening obwodowy to metoda ćwiczeń odpowiadająca dosłownie nazwie. Podczas takiego treningu, poszczególne stacje są ustawione w kształcie okręgu. Każda z tych stacji skupia się na innej grupie mięśniowej, umożliwiając wszechstronny rozwój ciała. Na każdej stacji odbywa się dedykowane ćwiczenie przez wyznaczony czas, po czym następuje krótka przerwa i zmiana stacji. Dodatkowo, podczas jednego treningu można pracować na tych samych stacjach lub zmieniać je po każdym obwodzie.

Choć treningi obwodowe są najczęściej przeprowadzane na siłowni, coraz częściej są one również włączane do harmonogramów zajęć fitness. Dzięki swojej efektywności, trening obwodowy trwający zaledwie 30 minut może przynieść takie same korzyści jak tradycyjny 60-minutowy trening siłowy.

Przyczyna takiej wydajności tkwi w optymalnym wykorzystaniu czasu. Na każdej stacji wykonuje się jedną serię ćwiczeń przez określony czas, a następnie przechodzi się do kolejnej stacji, która skupia się na innej grupie mięśniowej. Istotą treningu obwodowego jest to, że podczas wykonywania ćwiczeń na jednej partii ciała, inna grupa mięśni ma czas na odpoczynek i regenerację.